Zájemce čeká prohlídka fakulty včetně vybraných pracovišť a laboratoří, seznámení s průběhem přijímacího řízení a informace nejen o studiu, ale také o perspektivách absolventů fakulty. Více než na jiných vysokých školách se totiž právě zde snaží připravit studenty na nikoli jen strojařské aspekty jejich budoucího působení v praxi. „Nabízíme řadu atraktivních oborů včetně Konstrukce leteckých motorů, Průmyslu 4.0 anebo Kariéra v inženýrství – oboru, který má studenty naučit uvažovat podnikatelsky. Letos jsem navíc přišel s dalším novým oborem – Design v konstruování strojů,“ říká k tomu děkan fakulty prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. „Cena výsledného díla a schopnost ho prodat totiž začíná být i ve strojařině čím dál více závislá právě na designu.“

Co konkrétně zájemce čeká?

8. listopadu 2017 v budově Fakulty strojní v Dejvicích, Technická 4, Praha 6 (metro A, stanice Dejvická)se v rámci Dne otevřených dveřínabízejí dva termíny pro návštěvu fakulty - od 8.30 anebo od 11.00 hodin. V posluchárně D2-256 nejprve přivítá účastníkyděkan prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. Následovat bude přednáška proděkana pro pedagogickou činnost doc. Ing. Jana Řezníčka, CSc.

Program zakončí prohlídka několika pracovišť a laboratoří. Půjde o Ústav strojírenské technologie; Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie; Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky; Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky; Ústav procesní a zpracovatelské techniky; Ústav techniky prostředí; Ústav přístrojové a řídicí techniky a Ústav energetiky. V prostorách se zájemci také potkají s členem Rally Cross Car týmu, který je studentem Fakulty strojní a slaví velké úspěchy na evropských závodech.

Ve vstupním foyer fakulty se mohou zájemci pobavit s členy týmu formule CTU CartTech.

9. listopadu 2017 v budově Fakulty strojní na Karlově náměstí 13, Praha 2 (metro B, stanice Karlovo náměstí)začne program Dne otevřených dveří v 8.30 hodin v posluchárně A-214 přednáškou proděkana doc. Ing. Jana Řezníčka, CSc. Dále pak bude možné si prohlédnout Ústav letadlové techniky, Ústav materiálového inženýrství a Ústav řízení a ekonomiky podniku.

Zástupci fakulty na Dnech otevřených dveří rádi zodpovědí jakékoli otázky. U nich se lze také přihlásit na individuální prohlídku laboratoří fakulty.