Mimořádné kolo přijímacího řízení se rozhodla vyhlásit Fakulta strojní ČVUT v Praze. Začalo přijímáním přihlášek 12. června a zůstane otevřené až do 15. září 2017, aby uchazeči byli schopni dodat maturitní vysvědčení, i když budou maturovat až v září.

Po zkušenostech z minulých let, kdy nemalé procento studentů studium nedokončilo, vypracovala fakulta systém, jehož využití pomohlo v prvních dvou letech zachránit meziročně zhruba 50 studentů.

„Na základě dlouholetých zkušeností vznikl počítačový program, který nás na základě průběžného sledování studijních výsledků a jejich srovnáváním s výsledky z minulých let, upozorní na ohrožené studenty. Následně tyto studenty adresně zveme na konzultace, při kterých problém rozebereme a radíme jim, jak se zachovat, aby obstáli a neskončili studium předčasně,“ vysvětlil proděkan pro pedagogiku doc. Ing. Jan Řezníček, CSc.

„Bohužel někteří studenti mají zábrany a poradit se nepřijdou,“ komentuje situaci děkan fakulty prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. „Procento zachráněných by  mohlo být ještě vyšší. Je to škoda o to větší, že strojaře náš průmysl potřebuje ale v současné době se mu jich nedostává. Plyne z toho věc, která pro naše absolventy neobyčejně příjemná – pokud chtějí, mají zaručenou práci už během studia, firmy se o ně perou, a jejich nástupní platy patří na pracovním trhu mezi ty nejvyšší.“