reklama

Fakulta strojní ČVUT,
ERROR: není specifikováno dost přesně, podle čeho se mají články hledat

Profil autora

Fakulta strojní ČVUT v Praze (FS ČVUT) je nejstarší civilní technická univerzita na světě. Za rok jejího vzniku je považován rok 1864, kdy se zde začalo vyučovat strojnictví jako samostatný obor. Nelze však stavět jen na tradici. V současnosti škola poskytuje univerzitní technické vzdělání a vychovává vysokoškolsky vzdělané odborníky a zároveň nabízí podnikům ucelený program spolupráce s průmyslem, který pomáhá nalezení správné dvojice student – podnik. Je užitečný pro obě strany, které si tak vyzkoušejí praxi možného zaměstnání. Nikoli náhodou se tak v anketě Škola doporučená zaměstnavateli umisťuje pražská FS na 1. případně 2. místě. Pod fakultu rovněž spadá celkem 16 výzkumných ústavů. Jejím současným děkanem je prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.

více
reklama
Vyhledat
Autorovy Nejčtenější
reklama
reklama
reklama